NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 19

Starting price: 3000 SEK
Price realized: 3000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
ERIK AV POMMERN (1396-1439):
ÅBO. Abo (6-penning). Krona på stort kors omgiven av fyra ringar)(A omgivet av fyra ringar. LL 10. Frösell 201. Sarvas Abo typ III. SS 483. 0,68 g. R. Spricka. Korroderad. Rengjord. Svagpräglad.
I äldre litteratur benämnd "sterling" eller "4-penning". Sarvas har dock påvisat att Abo typ III har samma finvikt som Abo typ II (LL 9a-b), och därmed är av samma nominal.

Grade: 1 [F]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB