NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 3

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 5000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
SKANDINAVISKA IMITATIONER:
Penning. Skandinavisk imitation av penning från Knut den Store. Pointed Helmet typ. 1,05 g. Rengjord.
Denna penning är slagen med stampar som förefaller vara opublicerade. Av de barbariserade skandinaviska imitationerna av Pointed Helmet typ som kan attribueras till myntort, är de flesta slagna i Danmark. Ett fåtal mynt kan kopplas till Anund Jakobs begrä

Grade: 1+ [VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB