NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 516

Starting price: 2000 SEK
Price realized: 4200 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
POLLETTER/TOKENS:
NORRKÖPING. Johan Jacob Falckenholm (1729-1789). Färgarepenning/pollett. Mässing. Med instämplat nummer 512. Sti 260:16 (Detta ex!). SS 15616. 5,32 g. RRRR. Charmigt
exemplar.
Ex John Arfwedson.
Vi har endast kännedom om två exemplar av denna pollett i enskild ägo (det andra exempla-ret sålde vi på vår auktion 12 med utropsnummer 386). Polletten finns medtagen av Stiernstedt, men där med okänd utgivare. Bernt Thelin har i SNT 2015:5, sidan 113, g

Grade: 1+ [VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB