NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
Presale bidding closes in 5 days 0 hr 37 min

Lot 146
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 3500 PLN
Minimum bid: 2800 PLN

Email Print
MEDIEVAL COINS; Poland - Boleslaus III the Wry-mouthed 1107-1138. denar 1097-1107, mennica Wrocław; Aw: Krzyż w formie swastyki, BOLEXSLAVS; Rw: Głowa z perełkową fryzurą, S IOHANNIS; Fbg 5, Such. Początki mennictwa we Wrocławiu, s. 121n, Gum-H. 70, Nakielski [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012] ryc. 2.h; srebro 0.67 g, niezwykle rzadka odmiana tego rzadko spotykanego denara, bardzo ładnie zachowany - GRADE: II- ( EF- ) - starting price: 2800 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne