NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 147

     Find similar lots
Estimate: 80 000 PLN
Price realized: 75 000 PLN

Email Print
MEDIEVAL COINS; Poland - Boleslaus III the Wry-mouthed 1107-1138. brakteat po 1127 r., Kraków; Święty Wojciech z pastorałem stojący na wprost, wokoło napis; Kop. 46; R. Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego (WN 1959), typ I (datuje na rok 1133); Suchodolski, Mennictwo polskie..., tabl. XV: 1; Gum CNP III.E; Gum. Handbuch 81 (RR); Nakielski [w: Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 4] egz. 21 (opisuje jako emisję po 1117 r.); srebro 27 mm, 0.56 g, niezwykle rzadki, nieznaczna patyna na brzegu, dotychczas znane jest 11 egzemplarzy, z czego jedynie 4 nie będące w zbiorach muzealnych, egzemplarz z jubileuszowej 50. Aukcji WCN zilustrowany i przebadany w artykule Witolda Nakielskiego - GRADE: II- ( EF- ) - starting price: 64000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne