NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
Presale bidding closes in 5 days 23 hr 11 min

Lot 384
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 600 PLN
Minimum bid: 480 PLN

Email Print
POLAND; Poland - John II Casimir Vasa 1649-1668 - Danzig city. ort 1663, Gdańsk; herb lewek w tarczy dzieli datę 16-63; CNG 294.II, Kop. 7631 (R2) - GRADE: II-/III ( ) - starting price: 480 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne