NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 385

     Find similar lots
Estimate: 50 000 PLN
Price realized: 40 000 PLN

Email Print
POLAND; Poland - John II Casimir Vasa 1649-1668 - Thorn city. dwudukat 1664, Toruń; Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS D G R POL & SVE M D L R P; Rw: Herb Torunia, po bokach data i inicjały HD-L (inicjały Hansa Dawida Lauera mincerza i administratora mennicy) wokoło napis MONETA NOVA AVREA CI THORVNEN; H-Cz. 2270 (R4), Kaleniecki s. 446, Kop. 8362 (R6), Tyszkiewicz 60 mk; złoto 6.63 g; wybity lekko zużytymi stemplami, minimalnie gięty, ale rzadki i ładnie zachowany - GRADE: II ( EF ) - starting price: 40000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne