NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
Presale bidding closes in 4 days 5 hr 36 min

Lot 386
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 2000 PLN
Minimum bid: 1600 PLN

Email Print
POLAND; Poland - John II Casimir Vasa 1649-1668 - Thorn city. ort 1654, Toruń; na rewersie data i inicjały HI-L (Hans Jakub Lauer); Kop. 8317 (R2), Tyszkiewicz 5 mk; patyna, rzadszy rocznik w bardzo ładnym stanie zachowania - GRADE: II ( EF ) - starting price: 1600 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne