NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 652

     Find similar lots
Estimate: 500 PLN
Price realized: 1300 PLN

Email Print
BANKNOTES; Poland - Kościuszko Uprising 1794. fragment papieru ze znakiem zabezpieczającym do druku 6 banknotów 10 groszy miedziane 13.08.1794, 6 egzemplarzy w poziomie nierozciętych; z fragmentem znaku wodnego, format 430x78 mm; Lucow 41 (R8), Miłczak - patrz A9; duża rzadkość w ładnym stanie zachowania, w jednym z narożników pieczęć - GRADE: II ( EF ) - starting price: 400 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne