NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 739

     Find similar lots
Estimate: 600 PLN
Price realized: 950 PLN

Email Print
BANKNOTES; Poland - Poland after II World War 1944-1952. 100 złotych 15.05.1946, seria E, numeracja 6901860; Lucow 1204 (R4), Miłczak 129a; piękne, rzadkie w tym stanie zachowania - GRADE: I ( UNC ) - starting price: 480 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne