NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 4  10-12 Feb 2018
View prices realized

Lot 869

     Find similar lots
Starting Price: 25 000 PLN
Price realized: 47 000 PLN

Email Print
Gustaw Adolf, Talar Elbląg 1628 - rzadkość
Pierwszy talar Elbląga, wybity w czasach szwedzkiej okupacji tego miasta. Bardzo rzadki, efektowny numizmat, będący pełnowartościową monetą, wybitą zgodnie z polską stopą menniczą, zanim okupant rozpoczął emisje podwartościowych monet. Bardzo ładna prezencja, w zakamarkach ma jeszcze zachowane lustro mennicze, a całość jest podkreślona starą, równomierną patyną. Dobry relief. Piękna moneta. Odmiana z dwiema datami: u góry rewersu i pod tarczą herbową na awersie. Bez napisu na rancie.Awers: dwa lwy na konsoli, podtrzymujące ukoronowaną pięciopolową szwedzką tarczę herbową. W otoku: GVSTAVUS : ADOLPHVS : D : G : SVEC : GOTH : VAN : REX • N : D : F •Rewers: ozdobna miejska tarcza herbowa pod głową Anioła, nad znakiem mincerskim 'serce z hakiem'. W otoku: MONETA : NOVA : CI - VIT : ELBINGENSIS • 16 - 28 •Rzadkość.Srebro, średnica 41 mm, waga 28.73 g.

POLEN POLAND SWEDEN THALER ELBING

Grade: VF+
Literature: Hutten-Czapski 4268 (R4), Kopicki 9633 (R5), Ahlstrom 13b, CNE 641 (R5)


More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak