NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 26  24 Mar 2018
View prices realized

Lot 929

Starting price: 10 000 SEK
Price realized: 27 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
GUSTAV III (1771-1792):
STOCKHOLM. Dukat 1777. Mm Olof Lidijn. SM 12. SMH 1:7. JH 493. 3,46 g.
Ex Auktionshaus H. D. Rauch auktion 97, nr 2218.
Det finns åtminstone två olika frånsidesstampar detta år. Frånsida 1 med stampklump vid Ä i FÄDERNESLANDET och utan innerbågar i kronan. Frånsida 2 med stampklump kl. 8 och med korsande innerbågar i kronan. Detta exemplar har frånsida nr 2.

Grade: 1+ [VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB