NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Macho & Chlapovič
Auction 15  20 Apr 2018
View prices realized

Lot 317

     Find similar lots
Starting Price: 80 000 EUR
Price realized: 130 000 EUR

Email Print
Francis Joseph I, Austrian Empire
4 Ducats 1864
Most beautiful piece known!
According to the knowledge of the auction house, only 4 pieces appeared on the market, 3 pieces out of that repaired hole or mounting in VF and worse condition.
Extremely rare!

Franz Joseph I., Kaisertum Österreich
4 Dukaten 1864
Das beste aufgezeichnete Exemplar!
Von allergrößter Seltenheit!

František Josef I., Rakouské cisařství
4 Dukát 1864
Nejhezčí známý kus!
Podle zjištění aukčního domu se na trhu vyskytly pouze 4 kusy, z toho 3 ks opravované po závěsu nebo díře ve stavu VF a horším.
RRR! Extrémně vzácný!

Benátky / Venice / Venedig / Venezia, 13,96 g, 39,5 mm, Au, Frühwald 1111, J. 331, Austria (2018) 8, Ex Spink 36/1991 #415, About UNC / UNC
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič