NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Macho & Chlapovič
Auction 16  20 Apr 2018
View prices realized

Lot 1253

     Find similar lots
Starting Price: 20 000 EUR
Price realized: 30 000 EUR

Email Print
Czechoslovakia (1918 - 1939), Period after 1918
Gold Medal 1934 (10 Ducats), Reviving of Kremnitz´s mining
Minted 68 pcs. Hallmarked.
Die defect.
Very rare!

Tschechoslowakei (1918 - 1939), Zeitraum nach 1918
Goldmedaille 1934 (10 Dukaten), Wiedereröffnung des Kremnitzer Bergbaus
Auflage 68 Stk. Gepunzt.
Stempelfehler.
Sehr selten!

ČSR (1918-1939), Období po 1918
Zlatá medaile 1934 (10 Dukát), Oživení kremnického baníctví
Raženo 68 ks. Puncovaná.
Chyba razidla.
RR! Velmi vzácná!

Kremnica / Kremnitz, A. Hám, 34,9 g, 42 mm, Au, M&CH CSR1-MED9, Novotný VI.A, About UNC / UNC

Keywords: Československo Česko-Slovensko
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič