NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 70  21 Apr 2018
View prices realized

Lot 306

     Find similar lots
Estimate: 40 000 PLN
Price realized: 50 000 PLN

Email Print
POLAND; Poland - Sigismund III Vasa 1587-1632 - coins for Crown Poland. szóstak 1601, Wschowa; Aw: Popiersie króla w koronie i zbroi w prawo, wokoło napis SIG III D G R - EX POL M D L, pomiędzy R - EX inicjały EK (Ernst Knon); Rw: U góry nominał, po jego bokach rozetki, Orzeł i Pogoń rozdzielone herbem Snopek, po ich bokach rozetki, poniżej napis w trzech wierszach GROS ARGEN / SEX D REGNI / POLONI zakończone gwiazdką, u dołu data rozdzielona herbem Lewart (podskarbiego koronnego Jana Firleja); egzemplarz z kolekcji Frankiewicza (poz. 278), H.-Cz. 1166 (R4), Kop. 1249 (R7), Kop (Monety Zygmunta III Wazy) 890 (R7), Kurp 1443 (R5), Tyszkiewicz 75 mk; srebro 4.24 g; najwyższy nominał wybijany w mennicy Wschowskiej, wyraźnie, pięknie wybity, ładna patyna, bardzo rzadki szczególnie w tak pięknym stanie zachowania - GRADE: II- ( EF- ) - starting price: 32000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne