NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 70  21 Apr 2018
View prices realized

Lot 336

     Find similar lots
Estimate: 50 000 PLN
Price realized: 40 000 PLN

Email Print
POLAND; Poland - John II Casimir Vasa 1649-1668 - coins for Crown Poland. dwudukat 1652 A-T, Poznań; Aw: Popiersie króla w prawo, wokoło IOAN CASIM D G REX POL & SVEC M D L R P; Rw: Tarcza herbowa, po bokach inicjały A-T (Andrzej Tymf, dzierżawca mennic w Poznaniu i Bydgoszczy), wokoło MONET AVREA R - EGN POLON 1652; H-Cz. 2015 (R4), Kaleniecki s. 330, Kopicki 1888 (R5), Tyszkiewicz 80 mk; złoto 6.88 g; ładna i efektowana moneta, rzadko pojawiająca się na aukcjach - GRADE: III+ ( VF+ ) - starting price: 40000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne