NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Oslo Myntgalleri AS
Auction 14  12-13 May 2018
View prices realized

Lot 354

     Find similar lots
Starting Price: 1 200 000 NOK
Price realized: 1 450 000 NOK

Email Print
FREDERIK III 1648-1670 Dukat 1665. RRR. (3,48 g). Buklet, har vært anhengt/creased, has been mounted. S.9 Norske gullmynter fra før kronemyntene regnes som noen av verdens sjeldneste myntserier. En sjelden gang dukker Frederik III 1/2 dukat uten år og gullavslag av skillingsmynter opp, men de resterende er store sjeldenheter. Christian V`s dukatmynter finnes i noen få eksemplarer, men Frederik III`s dukater er nærmest uoppnåelige. Totalt kjennes 15 dukater fra Frederik III fordelt på 4 forskjellige årstall, hvorav kun 2 eksemplarer er tilgjengelig på markedet. Ett eksemplar har ligget i en stor samling i Bergen siden 1991 i tillegg kommer denne mynten som må regnes som den eneste det idag er mulig å få kjøpt. Følgende dukater fra Frederik III er i dag kjent: 1660 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.420a) 2. L. E. Bruun nr.9823 3. Den Norske Bank 1665 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.588) 2. Universitetets Myntkabinett, Oslo 3. Eremitagen, St.Petersburg 4. L. E. Bruun nr.9955 5. Den Norske Bank 6. Norsk privatsamling 7. Dette eksemplaret som stammer fra Schubart 1831 nr. 1225. Her ble mynten kjøpt av Bille Brahe. I 1922 ble hele Bille Brahe samlingen kjøpt av L. E. Bruun. Siden Bruun allerede hadde mynten ble dette eksemplaret solgt på hans dublettauksjon i 1925 som nr.2614. Kjøper her var Holger Hede. Mynten ble solgt av Holger Hede på Ahlström nr.12 17/10-1976 nr.985. Mynten ble her kjøpt av Oslo Mynthandel a/s på vegne av den norske storsamler Harald Salvesen. Tidlig på 1980 tallet selger så Salvesen mynten til den danske gullmyntsamleren Olaf Sech. Sech selger så mynten på Oslo Mynthandel a/s nr.17 4/10-1986 nr.98 til dagens selger 1668 1. Münzkabinett Wien 1669 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.829a) 2. Münzkabinett Wien 3. L. E. Bruun nr.10046 4. Den Norske Bank NORWAY Grade:1+
Question about this auction? Contact Oslo Myntgalleri AS