NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 29  15-16 Sep 2018
View prices realized

Lot 42

Starting price: 1000 SEK
Price realized: 3400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL KNUTSSON BONDE (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470):
STOCKHOLM. Penning. Brakteat med krönt, framåtvänt huvud inom slät ring. LL XXXII:5b. Frösell 151. Malmer KrHYIIc. 0,19 g.
Detta mynt tillhör förmodligen Erik av Pommern, men har av katalogtekniska skäl inte kunnat flyttas till denne regent.

Grade: 1/1+ [F/VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB