NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 29  15-16 Sep 2018
View prices realized

Lot 852

Starting price: 500 SEK
Price realized: 1900 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
ÖVRIGT:
Dosor för förvaring av spelpenningar och medaljer etc. i mässing och silver. Ett par av dosorna är omgjorda mynt/medaljer. Två innehållande spelpenningar och medaljer. Trevliga objekt! Totalt 24 ex, varav fem dosor.


Grade: VK [Varying Grades]

Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB