NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 29  15-16 Sep 2018
View prices realized

Lot 886

Starting price: 2000 SEK
Price realized: 2800 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
LITTERATUR / LITERATURE:
ZIERVOGEL, E. Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och medailler: År 1755, Weckotals utgifne. Stockholm u. å. (1755). 240 s. He 1812-1840. God inlaga i samtida skinnband med sex upphöjda bind och rikt guldorne


Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB