NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 33  28-29 Sep 2019
View prices realized

Lot 382

     Find similar lots
Starting Price: 1000 SEK
Price realized: 4200 SEK

Email Print
LITTERATUR UR BJÖRN OTTO HESSES BIBLIOTEK
DAVIDSON, H. Förteckning öfver en samling svenska sedelmynt, anvisningar, insättningsbevis samt tullsedlar m.m. Stockholm 1897. (4) + 67 sidor. He 0685. Senare, trevligt, marmorerat pappband. Titelsidannågot fuktveckad. Författarens dedikation till Andreas Bernström, en av Svenska Numismatiska Föreningens stiftare. Tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nr 96.

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB