NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 33  28-29 Sep 2019
View prices realized

Lot 719

Starting price: 1000 SEK
Price realized: 1400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
SEDLAR / BANKNOTES
Samtida förfalskning (?) av transportsedel om 10 riksdaler specie. Stockholm den 10 augusti 1785. Nr 12346. Jfr SS typ 8 (sidan 30).

Vi bedömer denna sedel som en samtida, mycket väl utförd förfalskning med helt handskriventext. Sedelpapperet är dock original med vitstämplar och vattenmärke TUMBA.

Grade: 1/1+ [F/VF]

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB