NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 33  28-29 Sep 2019
View prices realized

Lot 87

     Find similar lots
Starting price: 500 SEK
Price realized: 1100 SEK

Email Print
JOHAN III (1568-1592)
STOCKHOLM. 8 öre 1591. SM 137. 5,32 g.

En stor andel av de Johan III:s klippingar från 1591 som har bevarats till våra dagar är samtida förfalskningar utförda i Holland. Om denna spännande myntning har Bengt Hemmingsson krivit – "Falska klippingar från år 1591" (SNT 2016, sidorna 56-58).

Grade: 1/1+)(1 [F/VF)(F]

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB