NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 1001

Starting price: 285 EUR
Price realized: 957 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Bolesław II Śmiały, Denar książęcy, Kraków - krzyż i rozeta

Ładny, centrycznie i głęboko wybity denar książęcy Bolesława Śmiałego.

Odmiana z krzyżem maltańskim za postacią jeźdźca i rozetką pod nią.

Na awersie w perłowej obwódce głowa księcia, w otoku błędny zapis imienia władcy BIEZLVAS.Grade: NGC MS60
Reference: Kopicki 25.e, Stronczyński T.14.g

POLAND POLEN MEDIAVAL

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House