NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 11

Starting price: 941 EUR
Price realized: 6542 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Stefan Batory, Trojak Wilno 1580 - niski portret - bardzo rzadki

Piękny egzemplarz bardzo rzadkiego trojaka litewskiego.

Rok po uruchomieniu mennicy w Wilnie, warsztat ten rozpoczyna emisję trojaków. Są to monety bite w zgodzie z reformą monetarną, która nie tylko ujednoliciła stopę menniczą na Litwie i w Koronie, ułatwiając handel wewnętrzny, ale również unormowała ich wygląd.

Pierwsze z tych trojaków należą do bardzo rzadkich. Charakteryzuje je popiersie królewskie dzielące tytulaturę fragmentem zbroi, nie zaś koroną i cyfra nominału nad herbami Rzeczpospolitej Obojga Narodów (zamiast pod popiersiem). Przedstawicielem tego właśnie typu jest niniejszy egzemplarz.

W archiwach polskich firm zaledwie kilka egzemplarzy na prawie 100 trojaków 1580 z wszystkich odmian. Nigdy w tak pięknym stanie zachowania (najładniejszy oceniony na st.2- sprzedany został na 5 aukcji ANPN w 2014 r. za 9.775 zł).Grade: XF+
Reference: Iger jak V.80.1.f/d (R4), Ivanauskas 4SB3-2 (RRR), Parchimowicz jak 141.a7, Kopicki 3358 (R5), Tyszkiewicz 25 mk

Poland, Polen, Pologne, Lithuania, Litauen, Vilnius, Stephen Báthory, 3 Groats, 3 Groschen

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House