NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 130

Starting price: 706 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Obligacja Królestwa Galicji Zachodniej dla miasta Książ Wielki 1802

Obligacja Królestwa Galicji Zachodniej (Königreiche Westgalizien) dla miasta Książ Wielki wystawiona w Krakowie 14 lutego 1802 roku.

Emisja pożyczki związana z finansowaniem wojen napoleońskich.

Pełny tekst w wolnym tłumaczeniu:

'Gubernator, zarządca gubernatorstwa oraz księgowy prowincji poświadczają, że miasto Książ Wielki należące do Okręgu Końskie (Konskier Kreises), na rzecz armii walczącej podczas wojny francuskiej, dostarczyło zboża i mienie wartości 31 florenów i 39 krajcarów. Dostawa miała miejsce 24 listopada 1799 roku. Od tego czasu miały być wypłacane 4% odsetki co pół roku. Dla potwierdzenia jest wystawiona obligacja, którą trzeba okazać za każdym razem w kasie okręgowej (obligacja musi być podpisana oraz zawierać pieczęć). Dokument sporządzono w Krakowie 14 lutego 1802 roku'.

Zobowiązanie to, po części zapewne przymusowe, miało związek z nakładami na wojnę Austrii z Francją pod rządami Napoleona zapoczątkowaną w 1799 roku. Obligacja ta została następnie wykupiona od miasta w roku 1867 przez prywatną osobę, co potwierdza zapis cesji praw na odwrocie.

Według Pana Macieja Kurek podobny egzemplarz tego typu pożyczki występuje tylko w Archiwum Narodowym w Krakowie i jest obligacją wystawioną we Lwowie dla Gminy Szarów.

Druk niniejszej obligacji zrealizowany w języku niemieckim. Nazwa miejscowości, numer i daty wypisywane odręcznie.

Na stronie odwrotnej adnotacja związana z cesją praw. Wypisana w języku polskim z datą 15 lutego 1867 r.

Dokument ze śladami złożenia na cztery. Grzbiety złożeń z przetarciami, a przedarcia na ich przecięciu.

Obecnie dokument po lekkiej, zachowawczej i profesjonalnie wykonanej konserwacji.

Wymiary: 22.5 x 37 cm.

Unikatowy i bardzo ciekawy historycznie i kolekcjonersko dokument.

Opracowanie merytoryczne: Maciej Kurek.

Poland, Polen, Pologne, Galicia, Galizien, Königreiche Westgalizien

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House