NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 131

Starting price: 235 EUR
Price realized: 630 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Zobowiązanie Skarbu Państwa 1924

Bardzo rzadki papier wartościowy pochodzący z okresu narastającej hiperinflacji w Polsce lat 1923-1924.

Nie przeznaczony do obrotu publicznego, wystawiony tylko w liczbie 9 sztuk przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Pierwsze takie zobowiązanie wystawiono z datą 27 października 1923 roku na sumę około 30 miliardów marek polskich. Ostanie, 9-te jest z 15 maja 1924 r. i opiewa już na na sumę około 6 bilionów marek polskich!

Przedmiotem tej aukcji jest zobowiązanie nr 8, przedostatnie, z dnia 17 kwietnia 1924 r., opiewające na sumę około 3 bilionów (według ówczesnego nazewnictwa 'trylionów') marek polskich.

Zobowiązanie z odręcznym podpisem Władysława Grabskiego, ówczesnego Ministra Skarbu (trzy pierwsze podpisał W. Kucharski).

Wszystkie zobowiązania należy zaliczyć do walorów unikatowych, gdyż każde z nich opiewa na inną kwotę i każde było wystawione tylko w jednym egzemplarzu, a łącznie wydano ich tylko dziewięć.

Zdecydowanie polecamy.


Reference: Lucow 542 (R10)

Poland, Polen, Treasury Bond

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House