NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 7007

Starting price: 120 EUR
Price realized: 315 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Kolekcja 186 sztuk pocztówek z Tarnowa

Rzeczywista kolekcja gromadzona przez długie lata przez jednego kolekcjonera - tarnowianina.

Łącznie 186 pozycji w kolekcji.

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House