NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 8

Starting price: 471 EUR
Price realized: 1542 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Oblężenie Gdańska, Grosz 1577 - Tallemann - Kawka na Aw.

Kolejny piękny egzemplarz rzadkiej monety oblężniczej.

Moneta wybita nie aż tak pięknie, jak poprzedni grosz, ale również bardzo dobrze zachowana. Z niespotykanym dla tego typu groszy lustrem w tle.

Sięgnięcie przez Tallemanna do starszych technik menniczych spowodowało, że poza wyraźnie gorszą jakością bicia, są one dużo bardziej różnorodne. Przykładem tego są oferowane na tej aukcji dwa późne grosze oblężnicze.

Nowy portret Chrystusa, mniejszy, w podwójnej obwódce.

Odmiana z Kawką umieszczoną na awersie, przed portretem. Inna również legenda, gdzie litery T i E w CHRISTE zostały zapisane ligaturze.

W grudniu 1577, po nieudanych próbach podbicia miasta, król ulega. Gdańsk pozostaje niezdobyty, porozumienie zostaje zawarte.

Wraz z końcem oblężenia wydany zostaje nakaz, który mówi, by do końca roku 1578 roku wycofać podwartościowy pieniądz oblężniczy z obiegu i wymienić go na monetę dobrą.

Rzadkość w tym stanie zachowania.Grade: XF+
Reference: Parchimowicz 2704.a2, Kopicki 7391 (R4), Tyszkiewicz 12 mk

Poland, Polen, Pologne, Danzig, Danzig rebellion, Stephen Báthory, Tallemann, Groat, Groschen

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House