NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 9  5-11 Oct 2019
View prices realized

Lot 82

Starting price: 176 EUR
Price realized: 210 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Gaża dla Henryka Sienkiewicza za prawa do 'QUO VADIS' w USA

 Jednostkowy, niezwykle ciekawy walor 'z duszą'.

Związany z osobą jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku - Henrykiem Sienkiewiczem. Laureatem literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku, przyznanej mu za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu", a nie, jak jest podawane w wielu źródłach, za 'Quo vadis'.

Z powieścią tą związany jest natomiast niniejszy dokument.

Recepis, datowany 3 marca 1906 roku, dotyczący przelewu bankowego kwoty 4593.81 rubli / US $2354.33 / na rachunek Henryka Sienkiewicza. Suma powyższa stanowiła część należności tytułem praw autorskich za publikację 'QUO VADIS' w Stanach Zjednoczonych.

Format pokwitowania: 67 x 105 mm.

Pokwitowanie zamocowane bez wklejenia na kartonowej stronie formatu ~A4, wraz z powyższym opisem w trzech językach: polskim, francuskim i angielskim.

Poland, Polen, Pologne, USA, Vereinigte Staaten, Quo vadis, Receipt, Sienkiewicz

Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House