NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 362  20-21 Mar 2020
View prices realized

Lot 1863

Estimate: 500 EUR
Price realized: 400 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Provinical - FRIESLAND De Hertogen van Saksen
Plak van ⅙ Groningse stuiver z.j, Silver, ALBRECHT van Saksen 1498–1500 Gekroonde adelaar naar links met het wapen van Oostenrijk op de borst NVM'ROMANO'REGIS. Kz. lang gevoet kruis met wapen van Saksen in het hart ALB-T'DV-XSAX-ONI'.vdCh. –; Stuurman 2.1.4b (JMP 2001).0.25 g. Uiterst zeldzaam. Nog nooit eerder bij ons voorgekomen Fraai +
Question about this auction? Contact Schulman b.v.