NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 362  20-21 Mar 2020
View prices realized

Lot 1867

Estimate: 100 EUR
Price realized: 80 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email
Provinical - OVERIJSSEL Heerlijkheid 1528 - 1581
¹⁄5 Philipsdaalder (3) 1566, Silver, PHILIPS II 1555–1581 Type II. Borstbeeld naar rechts, daaronder kruisje van Hasselt tussen jaartal. Kz. gekroond wapenschild op twee gekruiste stokken tussen twee vuurstalen. GH. 212.17c; vdCh. 19.10-11. Gemiddeld ruim Fraai met patina
Question about this auction? Contact Schulman b.v.