NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 34  12-13 Sep 2020
View prices realized

Lot 1480

     Find similar lots
Starting price: 500 SEK
Price realized: 4800 SEK

Email Print
POSTER / LOTS:
Medeltida mynt som har halverats för att åstadkomma halvvalörer eller på andra sätt ändrats till sin storlek. Intressant samling. Totalt 23 ex.

Grade: VK [Varying Grades]

Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB