NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 34  12-13 Sep 2020
View prices realized

Lot 346

     Find similar lots
Starting Price: 500 SEK
Price realized: 1700 SEK

Email Print
LITTERATUR UR BJÖRN OTTO HESSES BIBLIOTEK:
BUKOWSKI, H. Samling af svenskt och utländskt sedelmynt samt svenska förordningar, böcker och skrifter rörande riksgäld, banko- och sedelväsen m. m., bildad af H. Bi. Stockholm 1886. (18) + 110 idor + 2 utvikbara planscher. He 2181. Lätt nött, samtida, halvfranskt band med fem upphöjda bind. En del anteckningar med blyerts.

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB