NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 107

     Find similar lots
Starting Price: 15 000 SEK
Price realized: 60 000 SEK

Email Print
ERIK XIV (1560-1568)
STOCKHOLM. Daler 1561. Frånsidans kors omgivet av punkter, bladen nedtill med spetsarna riktade mot varandra samt en stjärna till höger om medaljongen. SM 5. JH 17. 28,96 g. Vacker patina. Beautiful patina. Ex förste hovintendent Nils Millar (Harry Glück 1948, 150:-). Kvalitet 1+ (VF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB