NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 126

Starting price: 25 000 SEK
Price realized: 120 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
JOHAN III (1568-1592)
STOCKHOLM. 2 daler utan årtal. Ettårstyp. SM 20. 58,05 g. Ett ovanligt vackert exemplar, nästan helt befriat från de på mynttypen så vanliga kanthacken. An unusually beautiful specimen. Ex förste hovintendent Nils Millar (Harry Glück 1951, 550:-). Kvalitet 1+/01 (VF/EF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB