NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 659

     Find similar lots
Starting Price: 8000 SEK
Price realized: 19 500 SEK

Email Print
KARL XIV JOHAN (1818-1844)
STOCKHOLM. Riksdaler specie 1842. Typ med sveasköld. Utan randskrift. SM 71. JH 651. 34,25 g. RRRR. Smärre hack. Naturellt, skönt exemplar. Minor pecks. Very nice specimen.
Några av Karl XIV Johans ringpräglade silvermynt är försedda med randskrift; 1, 1/2 och 1/4 riksdaler specie. En del äldre litteratur tar upp exemplar utan randskrift som varianter, exempelvis riksdaler specie 1834 och 1836. Desssa kan idag avfärdas som exemplar med mycket svagt anbringad randskrift. 1/4 riksdaler specie är däremot känd i några exemplar utan randskrift. Christian Hamrin har undersökt saken närmare och i hans utmärkta Mynten i Sverige (Riga 2019) redovisar han aktuellt forskningsläge. Riksdaler specien 1842 har vi aldrig tidigare sett utan randskrtift. Föreliggande exemplar visar inte något spår av randskrift. Vår bedömning är att det rör sig om en fel- eller provprägling. Randskyddet kan av misstag inte ha applicerats, men det skulle också kunna vara en provpräglng inför modellbytet från en frånsida med tredelad sköld till frånsida med enbart sveasköld. Kvalitet 01 (EF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB