NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 105

     Find similar lots
Starting price: 220 EUR
Price realized: 1281 EUR

Email Print

Trojak, 1581, mennica Wilno; liść lipy, znak rytownika ...

monety litewskie, Trojak, 1581, mennica Wilno; liść lipy, znak rytownika Piotra Platyny, pomiędzy Orłem i Pogonią na rewersie; Iger V.81.4.a (R5), Ivanauskas 4SB25-10 (RRR), Kop. 3366 (R7), Parchimowicz Batory 147.a1, Tyszkiewicz 40 mk; bardzo rzadki typ monety z liściem lipy nad herbem Batorego.

Grade: XF

Estimate: 275 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne