NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 156

Starting price: 88 EUR
Price realized: 535 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Ort, 1654, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herb...

monety koronne, Ort, 1654, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herbową, inicjały A - T (Andrzej Tymf) po bokach tarczy herbowej, w napisie otokowym POSNAN FAC; Kop. 1726 (R1), Kurp. 350 (R3), Tyszkiewicz 4 mk; bardzo ładny, rzadszy typ monety.

Grade: XF-/VF+

Estimate: 110 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne