NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 23

Starting price: 2637 EUR
Price realized: 9354 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Denar typu Agnus Dei, mennica Lund; Aw: Baranek Boży (A...

Kanut I Wielki (1018–1035), Denar typu Agnus Dei, mennica Lund; Aw: Baranek Boży (Agnus Dei) w lewo, niżej krzyż, + - EIIGSE\ - EUHEI; Rw: Gołębica w lewo, ze szponami i rozpostartymi skrzydłami, nad skrzydłami po krzyżu, UIIEOII: - SHEГI:+; Malmer -/1660 (nienotowany awers), srebro, 22.4 mm, 1.64 g; gięty, pęknięty, ale pięknie zachowany i wyraźny rysunek.
Obie strony monety naśladują anglosaskiego pensa Etelreda, wybitego w reakcji na duński najazd na Anglię w sierpniu 1009 roku. Pozbawiony środków angielski król wezwał poddanych do modlitwy, pokuty i jałmużny w intencji oswobodzenia od najeźdźców. Wyrazem tej pokuty była bardzo krótka emisja ciężkich (ok. 1.8 g) pensów o niespotykanej treści. Obie strony monety wypełniały przedstawienia religijne: Baranek jako symbol Syna oraz Gołębica jako symbol Ducha Świętego. Oba symbole łączy to, że w liturgii są przywoływane w kontekście modlitw o pokój. Co ciekawe, obecnie monety te są niezwykłą rzadkością, znaną w 21 egzemplarzach z dziewięciu mennic. Paradoksalnie, monety te bardzo się spodobały najeźdźcom, przed którymi miały chronić. Duńczycy po kilku latach zaczęli emitować naśladownictwa tego pieniądza, dzielone na kilka typów. Przedstawienia obecne na naśladownictwach często są w lustrzanym odbiciu, a zbarbaryzowane legendy czasem zawierają imię mincerza (w tym przypadku prawdopodobnie Snefi), zaś wokół Baranka zamiast imienia władcy widnieje Agnus Dei. Uważa się, że celem emisji tych naśladownictw miała być ewangelizacja Duńczyków. Oferowany egzemplarz jest jednak wyjątkowy na tle tych naśladownictw: Gołębicę przekształcono w drapieżnego ptaka ze szponami, krzyżami dodanymi nad skrzydłami, zaś tabliczka przed Barankiem nie zawiera liter Alfa i Omega, umieszczanych zarówno na oryginalnej emisji, jak i na naśladownictwach. Podobny egzemplarz monety, znaleziony w dawnej Anglii Wschodniej, znajduje się w Królewskim Zbiorze Monet i Medali w Kopenhadze.

Grade: XF

Estimate: 3297 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne