NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 24

     Find similar lots
Starting Price: 176 EUR
Price realized: 356 EUR

Email Print

Naśladownictwo denara angielskiego Knuta, 1035–1042; Aw...

Hardekanut (1035–1042), Naśladownictwo denara angielskiego Knuta, 1035–1042; Aw: Popiersie w lewo, pseudolegenda; Rw: Dwunitkowy krzyż, w każdym kącie klin i trzy kulki, pseudolegenda; srebro, 19.2 mm, 1.26 g; rzadki, patyna, mimo wykruszonego fragmentu bardzo ładna moneta.

Grade: VF

Estimate: 220 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne