NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 27

Starting price: 141 EUR
Price realized: 200 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Pieniądz, ok. 1392–1394/1395, mennica Troki lub Łuck; A...

Aleksander Witold (namiestnik 1392–1401, książę 1401–1430), Pieniądz, ok. 1392–1394/1395, mennica Troki lub Łuck; Aw: Grot włóczni, z prawej strony tulejki krzyż; Rw: Napis ПЕЧАТ ułożony w okrąg; Huletski-Lit. 22, Huletski-Petrunin 6077A (R5), Ivanauskas 6V6-6 (RR), Kop. 3116 (R5), Tyszkiewicz-Lit. 1 (R6); srebro, 14.8 mm, 0.74 g; patyna, bardzo rzadki.
Monety tego typu są jednymi z najrzadszych numizmatów z początków Wielkiego Księstwa Litewskiego. Grot włóczni z krzyżem, obecny na awersie, jest symbolem Aleksandra-Witolda: włócznię odziedziczył jako symbol z pieczęci ojca, zaś krzyż dodał, by podkreślić przyjęcie chrztu i zmianę wiary. Obecny na rewersie tekst ПЕЧАТ prawdopodobnie można interpretować jako „aktualna moneta", na wzór inskrypcji MONETA NOVA obecnych na pieniądzu zachodniej Europy. Znaleziska monet tego typu koncentrują się na terenie dawnego księstwa Trok, co pozwala umiejscowić ich bicie w Kownie, zaś datowanie najprawdopodobniej obejmuje czas od otrzymania Trok przez Witolda w 1392 roku do zimy 1394/1395, kiedy to zaczął używać tytułu Wielkiego Księcia Litewskiego.

Grade: VF+

Estimate: 176 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne