NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 285

     Find similar lots
Starting Price: 7033 EUR
Price realized: 16 036 EUR

Email Print

Talar, 1671, Brzeg; Aw: Popiersie księcia zwrócone w pr...

Krystian Wołowski (1639–1673), Talar, 1671, Brzeg; Aw: Popiersie księcia zwrócone w prawo, w otoku legenda; Rw: Orzeł śląski pod koroną przedzielająca datę 16 - 71, w otoku legenda oraz litery CBS (mincmistrza i wardajna mennicy książęcej w Brzegu w latach 1665–1675 Krzysztofa Brettschneidera) w ozdobnym kartuszu; Davenport 7741, F.u.S. 1940, Kop. 5488 (R4); srebro, 29.25 g; stara, subtelna patyna, moneta z wyraźnie zachowanymi szczegółami, rzadko spotykana w tak pięknym stanie zachowania.
W roku 1653 we Wrocławiu zmarł książę Jerzy Rudolf, nie pozostawiając po sobie potomka. Prawo dziedziczenia ziemi przypadło synom jego brata, Jana Krystiana. Nastąpił zatem podział księstwa między jego trzech synów. Najstarszy z nich, Jerzy III otrzymał księstwo brzeskie, Ludwik IV księstwo legnickie, a najmłodszy Krystian księstwo wołowskie wraz z okręgiem Oławy, gdzie rezydował. Po bezpotomnej śmierci Ludwika w 1663 roku, a następnie Jerzego w roku następnym, księstwo ponownie zostało zjednoczone pod rządami Krystiana Wołowskiego.

Grade: UNC/AU

Estimate: 8791 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne