NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 286

Starting price: 2637 EUR
Price realized: 3341 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Dukat, 1565, Złoty Stok; Aw: Pięć tarcz herbowych, po b...

Henryk III i Karol II (1563–1587), Dukat, 1565, Złoty Stok; Aw: Pięć tarcz herbowych, po bokach data 15 - 65, w otoku legenda; Rw: Postać św. Krzysztofa, w otoku legenda; Fr. 3230, F.u.S. 2136, Kop. 6682 (R5); złoto, 3.48 g; minimalnie gięty, ale ładnie zachowany.
Bardzo ciekawym faktem, dotyczącym księstwa ziębicko-oleśnickiego w XVI wieku jest to, iż wybijane w mennicy w Złotym Stoku dukaty zawsze na rewersie zawierały postać św. Krzysztofa. Był on patronem tutejszej kopalni złota. Główny szyb sztolni zwany był „Złoty Osioł", a jego głębokość sięgała 72 metrów.
Dukaty wybijano głównie na potrzeby dalekosiężnej wymiany pieniężnej. Monety te obiegały obszar całej Rzeszy Niemieckiej, występowały w skarbach od ujścia Renu, aż po Dunaj, także na terenach Prus i Wielkopolski.

Grade: XF-

Estimate: 3297 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne