NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 462

Starting price: 264 EUR
Price realized: 334 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Talar, 1621; Aw: Tarcza herbowa, nad którą hełm i mitra...

Hugo i Jan VII (1619–1625), Talar, 1621; Aw: Tarcza herbowa, nad którą hełm i mitra, HVGO ET IOAN COMITES IN MONTEFORT; Rw: Orzeł cesarski z jabłkiem panowania na piersi, FERDINANDVS II D G ROM IMP S A 16Z1; Davenport 7079, Ebner 45; srebro, 28.01 g; pozostałości patyny, mimo wybicia uszkodzonymi stemplami, dość ładnie zachowany jak na ten typ monety, resztki grynszpanu.

Grade: VF+

Estimate: 330 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne