NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 1021

     Find similar lots
Estimate: 300 EUR
Price realized: 550 EUR

Email Print
HISTORI DER NEDERLANDSCHE VORSTEN, UIT DE HUIZEN VAN BEIJERE, BORGONJE, EN OOSTENRYK; WELKEN, SEDERT DE REGEERING VAN ALBERT, GRAAF VAN HOLLAND, TOT DEN DOOD VAN KEIZER KAREL DEN VYFDEN, HET HOOGGEZAG ALDAAR GEVOERD HEBBEN: NIET ALLEEN UIT DE GELOOFWAARDIGSTE SCHRYVEREN EN EGTSTE BEWYSSTUKKEN DIER TYDEN SAMENGESTELD, MAAR OOK MET MEER DAN DUIZEND HISTORIPENNINGEN GESTERKT EN OPGEHELDERD 1732, Mieris, Frans v., s-Gravenhage, Pieter de Hondt 3 delen resp. 466, 484 en 446 pag. voorzien van vele gravures. 3 delen. Folio, gekartonneerd met leren rug met goudopdruk. Het belangrijke standaardwerk voor historiepenningen vóór 1555. Ruggen beschadigd
Question about this auction? Contact Schulman b.v.