NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 394

     Find similar lots
Estimate: 250 EUR
Price realized: 500 EUR

Email Print
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795
Dukaat 1597, Gold Type I. Staande ridder, Spaanse helm, met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal. Met binnencirkel en omschrift ook tussen de voeten CONCORDIA· RES· – P – AR˙ CRES· TRA· stadsschild. Kz. vierkant met 5-regelige tekst.Delm. 963; V. 98.3; Fr. 284.3.46 g. Muntplaatje iets onregelmatig Bijna prachtig/Zeer fraai +
Question about this auction? Contact Schulman b.v.