NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 443

Estimate: 200 EUR
Price realized: 320 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795
Koggerdaalder 1682, Silver Type I. In kruisvorm de wapentjes van Oostergo, Westergo, Sevenwolden en gecombineerd wapen van de Friese 11 steden, in de hoeken OG - WG - SW - ST. Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 30 – ST, jaartal aan einde omschrift.Delm. 1087; V. 125.2.18.94 g. Iets onregelmatig muntplaatje Zeer fraai +
Question about this auction? Contact Schulman b.v.