NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 714

     Find similar lots
Estimate: 250 EUR
Price realized: 200 EUR

Email Print
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - JULIANA 1948–1980
1/2 Gouden rijder 1750 Officiële naslag (1960 's Rijks Munt). Galopperende ruiter naar rechts, daaronder provinciewapentje van Holland. Kz. gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding 7 – GL. Met toevoeging van mmt. visje en mt. mercuriusstaf., Gold4.94 g Prooflike/FDC
Question about this auction? Contact Schulman b.v.