NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 829

Estimate: 90 EUR
Price realized: 100 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - OP DE STAATSONLUSTEN 1786, by door Lageman. De Vrijheid op altaar van de Staat wordt aangerand door de Dwingelandij. Kz. een vrijheidshoed waarop een mom, juk, zwaard, zweep en adder DOOR SNOODE DWINGLANDY / WORDT VRYHEID STOUT / GEHOOND, / EN BRAAVE BURGERTROUW / MET HELSCHE ROOF / BELOOND. / 1786.VvL. 646. AR 34.4 mm. 13.46 g. R. Tikjes, opgewreven Bijna prachtig
Question about this auction? Contact Schulman b.v.